Облік охоронної діяльності

Безпека часто асоціюється з юрбами збройних охоронців, що рояться навколо суб’єкта презентабельного вигляду. В деяких випадках це відповідає дійсності. Але як би не виглядала охорона (одна людина або десять), у бухгалтера в обліку відображення витрат на охорону від цього нічого принципово не зміниться.


Загальні положення

Останнім часом на території України стають все більше й більше популярними охоронні послуги як юридичних, так і фізичних осіб. При чому питома вага недержавних охоронних підприємств все збільшується.

І хоча охоронні послуги досить таки популярні, на сьогодні вони фактично здійснюються в "законодавчому вакуумі", оскільки єдиним документом, що висуває якісь вимоги до цієї діяльності, є Ліцензійні умови № 145.

В той же час у Верховній Раді України перебувають два законопроекти, які прямо стосуються охоронної діяльності, зокрема:

1. Законопроект про охоронну діяльність.

2. Законопроект про службу безпеки.

Далі ми розглянемо, як відображати в обліку підприємства витрати на охорону, якщо:

- охорона здійснюється підрозділами самого підприємства;

- охорона здійснюється сторонньою організацією.

В першу чергу ми розглянемо загальні питання, що стосуються охоронної діяльності, а саме ліцензування й патентування.

Ліцензування

Відповідно до ст. 8 Закону № 1775 охоронна діяльність підлягає ліцензуванню. Відповідно до ст. 8 Закону № 1775 суб’єкт підприємницької діяльності (далі - підприємство) зобов’язаний здійснювати таку діяльність відповідно до ліцензійних умов.

Ліцензійними умовами № 145 дано визначення "охоронної діяльності", під якою мається на увазі діяльність з надання послуг, пов’язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб і забезпеченням особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод.

Постановою КМУ № 1698 органом ліцензування для зазначеного виду діяльності визначено МВС України.

До суб’єктів охоронної діяльності віднесені зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку юридичні особи, незалежно від їхньої організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, крім органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, з надання послуг з охорони громадян.

Отже, підприємствам, в яких є своя охорона і які не надають охоронні послуги "на сторону", одержувати ліцензію не треба.

Крім цього, у пп. 1.3.1-1.3.2 Ліцензійних умов № 145 наведене визначення "охорони майна" та "охорони громадян":

Охорона майна - це діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення на підставі цивільно-правових договорів заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, цілісності визначених власником майна належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх посягань на майно, припинення не санкціонованого власником доступу до нього для збереження його фізичного стану і забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень щодо нього.

Охорона громадян - це діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан її життєдіяльності.

Для одержання ліцензії відповідно до Переліку № 756 охоронне підприємство повинне надати до ліцензійного органу наступні документи:

- заяву на одержання ліцензії;

- засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юридичної особи);

- засвідчені відбитком печатки підприємства копії документів, які підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи співробітників, необхідні для здійснення відповідного виду господарської діяльності.

Охоронному підприємству необхідно дотримуватися досить жорстких вимог ліцензійних умов щодо підбору персоналу1.

Відповідно до п. 1 Постанови КМУ № 1755 плата за видачу ліцензії дорівнює 20 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян (340,00 грн.), якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян (255,00 грн.), якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади. Вартість дубліката ліцензії, відповідно до ст. 14 Закону 1775 дорівнює одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян (17,00 грн.).

В бухгалтерському обліку видача ліцензії буде відображена таким чином:

Таблиця 1

з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Сплачено вартість ліцензії 377 311 340,00 - 340,00
2 Відображено витрати підприємства на придбання ліцензії 154 685 340,00 - -
3 Отримана ліцензія віднесена до складу нематеріальних активів 127 154 340,00 - -
4 Заборгованість з оплати ліцензії закрита у зв’язку з одержанням ліцензії 685 377 340,00 - -

Патентування

Відповідно до ст. 1 Закону № 98/96 (регулюючим питання патентування) підприємству, що здійснює надання послуг з охорони, немає необхідності одержувати патент.

Але в той же час хотілося б відзначити, що охоронні підприємства додатково до охоронних послуг можуть надавати інші додаткові послуги, які відносяться до побутових і підлягають обов’язковому патентуванню.

А саме:

1. Ремонт радіотелевізійної, аудио- і відеоапаратури.

2. Заміна елементів живлення.

3. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, які належать громадянам.

4. Прокат автотранспортних засобів.

5. Фотопослуги й послуги фото-, кінолабораторій.

6. Послуги аудіо-, відеозапису.

1 Оскільки вимоги до персоналу охоронного підприємства не торкаються цієї теми, ми їх не розглядаємо (додатково див. п. 3 Ліцензійних умов № 145.


Нормативна база

1. Закон № 1775 - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-III.

2. Закон № 98/96 - Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР.

3. Ліцензійні умови № 145 - "Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян", затверджені наказом Держкомпідприємництва, МВС України від 14.12.2004 р. № 145/1501.

4. Постанова КМУ № 1698 - Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 р. № 1698.

5. Постанова КМУ № 576 - Постанова КМУ "Про затвердження переліку послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню" від 27.04.1998 р. № 576.

6. Перелік № 756 - "Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", затверджений постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756.

7. Постанова КМУ № 1755 - Постанова КМУ "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, розміри та порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11.2000 р. № 1755.

8. Законопроект про охоронну діяльність - Проект Закону України "Про охоронну діяльність" (розроблений народними депутатами України Бандуркою О. Г., Мойсиком В. Г., Маркуш Г. А., Кармазіним Ю. А., Семенюком В. П.).

9. Законопроект про службу безпеки - Проект Закону України "Про службу безпеки суб’єктів ведення господарства та інших юридичних осіб" (розроблений народними депутатами України Онищуком Г. В., Онопенком В. В., Кармазіним Ю. А.).

Леонід Ляпкало

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
  • 1
  • 2
  • 3