Зразок посадової інструкції оператора ПЦН

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА

ПУЛЬТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАГЛЯДУ

1. Загальні положення

1.1.    В якості оператора пульту центрального нагляду (ПЦН) призначаються особи, по стану здоров’я здатні виконувати покладені на них функціональні обовя’зки. Які вивчили дану інструкцію, та керівні нормативні документи, що регламентують їх діяльність, пройшли стажування на робочому місці на протязі 10 змін і допущені до самостійного виконання функціональних обов'язків ПЦН.

1.2.    Оператор ПЦН підпорядковується керівнику підприємства.

1.3.    Оператор ПЦН несе персональну відповідальність:

 • за своєчасне та правильнее прийняття об'єкта в режим «ОХОРОНА» і зняття з «ОХОРОНИ»;
 • за своєчасну передачу сигналів «ТРИВОГА», які надійшли з об'єктів, що охороняються, оперативним групам підприємства;
 • за якісне і своєчасне ведення передбаченої документації, реєстрацію інформації на технічних засобах, які є в його розпорядженні.

1.4.    При наявності в зміні двох і більше операторів ПЦН, наказом керівника підприємства серед них призначається старший, як правило, найбільш підготовлений і досвідчений працівник.

1.5.    Зміна операторів ПЦН виконується у відповідності з графіком, підписаним та затвердженим керівником підприємства.

2.  Завдання та обовя’зки

2.1. При заступанні на чергування (здачі чергування):

 • спільно з оператором ПЦН, який змінює (заступає), перевірити зовнішній стан і працездатність апаратури ПЦН;
 • перевірити стан прийнятих під охорону об'єктів, шляхом звірки даних в документації і ПЦН, переконатись в їх відповідності;
 • перевірити працездатність і стан засобів телефонного і радіозв'язку, тощо на робочому місці. В разі їх несправності зафіксувати дану інформацію в документації ПЦН і терміново доповісти керівнику підприємства чи електромонтеру ОПЦ для прийняття відповідних заходів;
 • отримати від оператора ПЦН, що змінюється, інформацію про недоліки, що мали місце в охороні об'єктів за попередню зміну і прийняті міри по кожному такому об'єкту. При виявленні недоліків, таких як: невідповідність бази даних в комп'ютері по режиму «ПІД ОХОРОНОЮ» («ЗНЯТО З ОХОРОНИ») та історії систем в порівнянні із записами в документації ПЦН, непрацююча апаратура ПЦН, антисанітарний стан приміщення ПЦН – зміну не приймати, про що негайно доповісти керівнику підприємства;
 • перевірити по опису наявність службової документації на робочому місці, прийняти робоче місце в належному санітарному стані;
 • виконати запис в журналі «Відомості за добу», в журналі «Прийому – здачі чергування операторів ПЦН» про прийом чергування, із зазначенням часу і всіх недоліків, які мали місце. Доповісти керівнику підприємства про прийом чергування.

У випадку відсутності зміни, яка повинна заступити на чергування, робоче місце самовільно

не залишати і терміново доповісти про це керівництву.

2.2. При несенні чергування:

 • при повідомленні «ЗАМОВНИКОМ» про здачу об'єкту під спостереження ПЦН, привітатись, уточнити прізвище відповідальної особи, провести прийняття під охорону. Якщо об'єкт приймається в режим «ОХОРОНА», повідомити про це відповідальну особу та назвати час прийняття об’єкта під охорону;
 • якщо об'єкт, по технічним причинам або внаслідок невиконання «ЗАМОВНИКОМ» інструкції, не взявся під спостереження ПЦН (не перейшов в режим «ОХОРОНА»), або при пробному включенні виявлені недоліки в роботі сигналізації, терміново доповісти керівнику підприємства, і запропонівати «ЗАМОВНИКУ» повторити спробу або дочекатись електромонтера ПЦН для усунення несправностей;
 • при повідомленні «ЗАМОВНИКОМ» про несправність сигналізації, передати інформацію електромонтеру ОПН;
 • контролювати технічний стан і функціонування апаратури ПЦН. В випадку виходу з ладу апаратури терміново доповісти, електромонтеру ОПН та керівництву для прийняття відповідних заходів. Після ремонту апаратури необхідно звірити відповідність охорони кожного об'єкту з історією та відповідністю з базою даних в системі;
 • при надходження повідомлення від «ЗАМОВНИКА», відповідальної особи об'єкта або інших осіб, а також від охоронника підприємства, який на момент чергування повідомив про прямий напад на об'єкт, що охороняється про порушення цілісності об'єку з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків записати час, прізвище та його адресу, попередити його про забезпечення недоторканості місця події, а також заборону будь-кому заходити в приміщення до прибуття міліції. Терміново передати інформацію оперативній групі підприємства (ОГП) і в чергову частину РВ УМВС, зробити відмітку в журналі «Відомості за добу» про надходження даної інформації, коли було прийнято інформацію нарядом ОГП, а також прізвище особи, що прийняла інформацію в черговій частині;
 • перед виходом в ефір за допомогою радіозв'язку пересвідчитись, що радіообмін між радіостанціями мережі в цей час не ведеться. Службові переговори вести в ввічливій і стриманій формі, не допускати грубість;
 • акуратно, якісно, в суворій відповідності з встановленою формою, вести передбочену для оператораПЦН документацію на ПЦН;
 • доповідати керівнику підприємства про виявлені несправності в роботі апаратури і порушення «ЗАМОВНИКАМИ» правил користування сигналізацією, фіксувати цю інформацію в документації ПЦН;
 • при виконанні всіх робіт суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та техніки безпеки;
 • при необхідності тимчасово залишити робоче місце, оператор ПЦН повинен отримати дозвіл керівництва (або особи, що його заміщує).

3. Відпрацювання сигналів «ТРИВОГА»
(спрацювань засобів сигналізації, тривожних повідомлень)

3.1.   В разі надходжень сигналу «ТРИВОГА» (спрацювань засобів сигналізації, тривожних

повідомлень) з об'єкту, оператор ПЦН зобов'язаний:

 • негайно передати сигнал «ТРИВОГА» по радіостанції ОГП;
 • вся інформація про хід відпрацювання сигналів «ТРИВОГА» та тривожних повідомлень від охоронника підприємства, причини та обставини їх надходження, а також стан засобів сигналізації, крім бази комп'ютера, фіксується в документації ПЦН.

3.2.    В разі одночасного надходження декількох (до 3-х) сигналів «ТРИВОГА» з різних об'єктів, передавати їх іншим, не задіяним ОГП, а також повідомляти в чергову частину РВ УМВС про ускладнення обстановки та інформацію про об'єкти, на яких спрацювала сигналізація чи виник напад на об'єкт.

3.3.    В разі массового (більше 3-х об'єктів) надходження спрацювань засобів сигналізації та тривожних повідомлень від охоронника підприємства з об’єктів, повідомити про це чергову частину, а потім користуючись принципом відпрацювання:

 • від особливо важливого до менш важливого об'єкта;
 • від спрацювання засобів тривожної сигналізації до тривожного повідомлення від охоронника підприємства до засобів охоронно-пожежної сигналізації;
 • від найближче розташованого до віддаленого об’єкта.

3.4.    При надходженні сигналу «ТРИВОГА» з об’єкту, обладнаного пожежною сигналізацією (ПС), терміново передати інформацію ОГП і повідомити на пункт звязку пожежної частини(ПЗПЧ) найменування та адресу об’єкта, на якому спрацювала ПС. Прийняти від них підтвердження прийому сигналу. При надходженні на ПЦН сигналу про спрацювання ПС на об'єкті, що не охороняється, ОГП на об'єкт не направляється, інформація передається на ПЗПЧ.

3.5.    В разі надходження тривожного повідомлення від охоронника підприємства з об’єктів з фізичною охороною діяти, як по сигналу тривога з інформуванням ОГП.

4. Особливості по прийняттю (зняттю)
під спостереження тривожної сигналізації

4.1.        Оператор ПЦН приймає під спостереження тривожну сигналізацію тільки після її попередньої         перевірки персоналом чи охоронниками на об’єкті. Для чого пропонує відповідальним особам чи охоронникам перевірити її працездатність шляхом натискання кнопки і надходження сигналу «ТРИВОГА» на ПЦН.

4.2.        При знятті з під спостереження тривожної сигналізації, яка переключає з режиму «ДЕНЬ-НІЧ», попередити відповідальну особу про необхідність переключити пристрій на нічну охорону, після чого повинно надійти сповіщення про спрацювання сигналізації данного коду, тільки після цього прийняти об'єкт під охорону.

5. Забороняється

5.1.    Залишати без дозволу керівника підприємства (або особи, що його заміщує) своє робоче місце.

5.2.    З'ясовувати по телефону причини надходження сигналів «ТРИВОГА» з об’єктів, що охороняються за допомогою ПЦН.

5.3.    Приймати від охоронників підприємства, які здійснюють охорону установ банків, під спостереження банківські приміщення (сховища, приміщення вечірніх кас, тощо) сигналізація яких підключена безпосередньо на ПЦН, якщо вони не допущені до їх постановки (зняття) на ПЦН.

5.4.    Одночасно знімати з під спостереження ПЦН, засоби блокування периметру особливо важливого об’єкту та місць зберігання цінностей.

5.5.    Приймати під спостереження ПЦН об'єкти час охорони яких не настав, у випадку коли один з рубежів об'єкта не приймається або не здається відповідальними особами, про що інформувати керівника підприємства.

5.6.    По кожному факту несвоєчасного надходження тривожної інформації або її ненадходження при відкритті об'єкту інформувати керівництво та електромонтера ОПЦ для достовірного встановлення та усунення причин затримки чи не проходження сигналів.

5.7.    Переключати в режим «ОХОРОНА» об'єкти, сигналізація яких спрацювала, без вказівки керівника підприємства та вияснення причин спрацювання, перезакриття і повторної здачі під охорону.

5.8.    Розголошувати систему охорони об’єктів, пультові номери та іншу інформацію стосовно об’єктів, що підключені на ПЦН.

5.9.    Допускати в приміщення ПЦН осіб, не вказаних в списку, який дозволяє вхід на ПЦН.

5.10.Без дозволу керівництва проводити ремонт, регулювання, відключення апаратури.

5.11.Порушувати правила пожежної безпеки та техніки безпеки.

5.12.Вести розмови не службового характеру по телефонам та радіостанції.

5.13.Приймати під спостереження ПЦН об'єкти, з якими не заключено Договора.

5.14.Передавати будь-які відомості по охороні об'єктів «ЗАМОВНИКУ» без відома керівника підприємства, а також приймати рішення по питанням, які не входять в коло функціональних обов’язків оператора ПЦН.

5.15.Приносити на роботу і використовувати на робочому місці телевізори, магнітофони, радіоприймачі і фотоапарати.

5.16.Відпочивати на робочому місці та в інших приміщеннях, якщо час відпочинку не передбачений внутрішнім трудовим розпорядком.

6. Дії оператора ПЦН при відключенні електроенергії

При знеструмленні ПЦН, оператор зобов'язаний зробити наступне:

6.1. Доповісти про те, що пульт знеструмлений керівнику підприємства. Викликати оперативну группу підприємства та після її прибуття видати водію ключі від приміщень з агрегатом резервного електроживлення та ліхтарик.

6.2. У журналі «Відомості за добу» в графі «Особливі повідомлення» необхідно відзначити час знеструмлення і пультові номери об'єктів, що знаходяться під охороною.

6.3. Після появи електроененргії, оператор повинен повідомити керівництво, викликати ОГП дл вимикання джерела резервного електроживлення та переводу електроживлення ПЦН від загальної мережі. Перевірити працездатність апаратури ПЦН, радіозв'язок з ОГП. Зробити відповідний запис у «Відомості за добу» в графі «Особливі повідомлення».

 

Директор

ПП ОДА «Гепард»       __________        _____________________        «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

 

Юрисконсульт    __________        _____________________       «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

 

З інструкцією

ознайомлений               __________        ______________________        «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
 • До відома наших клієнтів та друзів!
  Служба охорони «Гепард» стоїть на сторожі вашої безпеки та безпеки вашого майна. У нас під охороною знаходяться об‘єкти...
 • Безпека та комфорт клієнта - головна мета нашої роботи.
  В основі нашої діяльності стоять наступні принципи: Досвід. Керівництво Агентства складається з висококваліфікованих...
 • Вакансія!
  ВАКАНТНА ПОСАДА!
  ІНЖЕНЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  ВИМОГИ:
  Сервісне обслуговування систем відеоспостереження, охоронної...
 • Нова послуга!
  З 01 вересня 2012 року вводиться нова послуга - охорона та стеження за автомобілями різних марок по всій території України. Запрошуємо...
 • 1
 • 2
 • 3