Зразок посадової інструкції охоронника

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОХОРОННИКА

 1. 1. Загальні положення

1.1.  Охоронник безпосередньо підпорядковується директорові підприємства.

1.2.  Охоронник виконує вказівки директора та юриста підприємства.

1.3. Повинен знати:

 • чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності;
 • організаційні вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів;
 • службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
 • тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється;
 • систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника або уповноваженого ним органу;
 • порядок використання та застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони (якщо такі є в наявності та видано на них Дозвіл);
 • правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги;
 • місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.

2. Завдання та обов’язки

2.1.  Охороняє стаціонарний об’єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами.

2.2.  Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється.

2.3.  Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає їх із території об’єкта

в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об’єкта або уповноваженим ним органом.

2.4.  Звіряє дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника.

2.5.  Приймає та здійснює вантажі з відповідними документами.

2.6.  Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни.

2.7.  Разом із змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об’єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.

2.8.  У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу.

2.9.  У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об’єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ.

2.10.        Приймає та здає об’єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об’єкта під охорону.

2.11.        Візуально або з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей.

2.12.        Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.

2.13.        Уразі прямого нападу на об’єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.

2.14.        Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування спеціальних засобів індивідуального захисту, якщо такі є в наявності та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.

2.15.        У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу.

2.16.        У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

2.17.        За особливими умовами договору веде реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на обєкті, що охороняється, додержуючись чинних норм з охорони праці.

2.18.        У разі виявлення порушень норм терміново повідомляє про це представника власника обєкта або уповноваженого ним органу.

2.19.        Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

3.   Права

Охоронник має право:

3.1.   Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.    Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.3.   Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4.   В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в

процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5.   Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 1. 3. Відповідальність

Охоронник несе відповідальність:

4.1.   За неналежне виконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне

використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією – в

межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2.  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чиним

адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3.    За завдання матеріальної шкоди – в межах визначених чиним цивільним законодавством та

законодавством про працю України.

УЗГОДЖЕНО

 

Директор

ПП ОДА «Гепард»       __________        _____________________        «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

 

Юрисконсульт              __________        _____________________       «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

 

З інструкцією

ознайомлений               __________        ______________________        «___» __________ 201__ р.

(підпис)                                       (ПІП)

Ліцензія МВС України видана ПП ОДА Гепард м.Косів вул.Гвардійська 15 офіс 12
 • До відома наших клієнтів та друзів!
  Служба охорони «Гепард» стоїть на сторожі вашої безпеки та безпеки вашого майна. У нас під охороною знаходяться об‘єкти...
 • Безпека та комфорт клієнта - головна мета нашої роботи.
  В основі нашої діяльності стоять наступні принципи: Досвід. Керівництво Агентства складається з висококваліфікованих...
 • Вакансія!
  ВАКАНТНА ПОСАДА!
  ІНЖЕНЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  ВИМОГИ:
  Сервісне обслуговування систем відеоспостереження, охоронної...
 • Нова послуга!
  З 01 вересня 2012 року вводиться нова послуга - охорона та стеження за автомобілями різних марок по всій території України. Запрошуємо...
 • 1
 • 2
 • 3